Liiku ja kehity
[Mikael Kokljuschkin, Elina Pulli]

Opas lasten liikuntakasvatukseen. Oppaan valmiiden mallien avulla pääsee kokemattomampikin helposti liikkeelle. Esimerkkituokioita on välinevoimistelusta, lasten tanssista, temppuilusta, luontoliikunnasta ja palloilusta. Oppaaseen on koottu perusliikkeiden harjoittelun looginen kokonaisuus, jossa perusliikkeiden kehittelyvaiheisiin on yhdistetty liiketekijöiden variointi ja tavoitteelliset liikuntaleikit.

Seikkailuun!  [Mikael Kokljuschkin]

Varhaiskasvatuksen seikkailukirja avaa uudenlaisen näkökulman suomalaiseen varhaiskasvatukseen. Seikkailu antaa kasvattajille mahdollisuuden vastata erilaisten lasten tarpeisiin päivähoidossa. Kaikkien lasten pitää saada onnistumisen elämyksiä. Seikkailu monipuolisena työvälineenä auttaa kasvattjia tässä vaativassa tavoitteessa.

Kirjassa on teoria osuuden lisäksi paljon käytännön ideoita pienille lapsille sopivista seikkailuista.

Unelmien päiväkoti  [Mikael Kokljuschkin]

Millaisia päiväkoteja tarvitsemme tämän päivän yhteiskunnassa? Mikä on oppimisympäristöjen merkitys eri tavoilla oppiville lapsille? Miten lisätä päivittäistä liikuntaa? Millaisessa ympäristössä ja ilmapiirissä aikuiset jaksavat ja saavat aikaan parastaan?

Mm. näihin kysymyksiin kirjassa etsitään vastauksia. Kirjassa on runsaasti esimerkkejä käytännön toteutuksista.


Liikunta ja esiopetus  [Mikael Kokljuschkin]

Kirjan lähtökohtana on se, kuinka lapsi oppii liikunnan avulla myöhemmän kehityksen kannalta keskeisiä asioita. Liikunta on lapselle luontainen ja hauska tapa oppia uusia asioita. Liikkuminen on paitsi motorista toimintaa, myös väline, jonka avulla lapsi rakentaa kuvaa itsestään ja ympäröivästä maailmasta.

Kirja antaa lukijalle uuden näkökulman lähestyä opettamista liikkeen ja toiminnan kautta. Liikunnan integroiminen kokonaisvaltaisesti muuhun toimintaan antaa yhä useammalle lapselle mahdollisuuksia kokea onnistumisen elämyksiä oppimisen tiellä.